Arbejdsdage

Der er aftalt følgende arbejdsdage:

A/B Klintholm

https://www.facebook.com/groups/abklintholm/ og http://www.abklintholm.dk/

Lørdag 16. maj kl. 10-14.

Lørdag 3. oktober kl. 10-14.

Udover foreningens arbejdsdage, kan man også deltage i gård- og gadelaugets arbejdsdage.

Gårdlauget Sønderdybet 

http://www.sonderdybet.dk/ 

Lørdag-søndag 11-12. april begge dage 11-15.

Lørdag-søndag 18-19. april begge dage 11-15.

arbejdsweekend i gårdlauget

 

Øvre Dybbølsgade Gadelaug

https://www.facebook.com/OvreDybbolsgadeGadelaug

Ingen planlagte arbejdsdage

Generalforsamling 2015 – udskudt indtil videre

Generalforsamlingen afholdes i Kulturanstalten, lokale 6.

Bestyrelsen udsender en formel indkaldelse. Vores administrationselskab, Sjeldani, står for at lave den endelige dagsorden. Men indtil videre er følgende emner på dagsorden:

– Formandens beretning (byggesag, altanprojekt, arbejdsdage, antenneprojekt, ventilationsprojekt, varmecentral, gårdforskønnelse mv.)

– Forslag (internt salg af lejligheder i foreningen, flagstang, huslejefri-måned)

– Valg af repræsentant til gade- og gårdlaug

– Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

– Opdatering af liste over andelshavere med email og telefonnr.

– Følgende arbejdsdage foreslås: 16. maj og 3. oktober. Begge dage 10-14.

Igangværende arbejder

Som I nok har bemærket, bliver der ordnet og rumsteret i cykelrummet.
Det er tømreren Jesper, som sætter gipsplader i loftet. Det er pænere, men vigtigst af alt: det er for brandfarligt at have åbent op til isoleringsmaterialet.

Der udover vil han brandisolere under hovedtrapperne i kælderen og understøtte en rusten bjælke i et kælderrum.

Der vil også snart blive sat tætningslisterne på køkkendørene – det vil sandsynligvis blive timet med en opgradering af vores låse til en såkaldt dirkefri serie og med samme nøgle til de to døre til hver lejlighed.

Varme og varmt vand

Der har gennem et par uger været problemer med reguleringen af varme og varmt vand. Det skyldes, at en termostat i vores centrale system var gået i stykker.
Den er nu blevet skiftet, så nu burde der ikke komme flere udsving.